Dijital Pazarlama ve İletişim Nedir?

May 05, 2018 Emre Erdemli

computer_data_chart

 

Pazarlama aktiviteleri günümüzde iki ana dala ayrılmış durumda; biri konvansiyonel pazarlama araçları bir diğeri de dijital medya. Bugünkü konumuz dijital, hakkında kaynak oldukça fazla ancak sürekli değişen bu dünyayı anlamak için bu alternatifi de değerlendirmenizi öneririm.

Bazı kaynaklarda dijital pazarlamanın orta ve büyük ölçekli işletmeler için bir gereklilik olduğu gibi tanımlar yapılmakta ve ben de buna katılmaktayım. Dijital medyada amaç iletişim kurmak iletişimi sürekli kılmak ve iyi bir deneyim yaşatmaktır.

Dijital ile konvansiyonel pazarlamanın farkı

Dijital ile il...


Pazarlama, PR ve Reklam

May 05, 2018 Emre Erdemli

Pazarlama faaliyetlerini desteklemek amaçlı markalar reklam ve pr aktivitelerinde bulunurlar. Bu aktiviteler ürün veya hizmet ile ilgili algıyı yönetmek, değiştirmek veya satın alma davranışını tetiklemek üzere kurulur.

Reklam ve PR

Halkla ilişkiler faaliyetleri reklam ile kurulamayan kişilerle ilişkileri kurmakla ve onlara anlatabilecekleri hikayeler konusunda yardımcı olmaktadır. Genellikle basın mensupları ve tanınmış kişilerle bu ilişkiler geliştirilerek potansiyel kullanıcılara erişmeye çalışır. Reklam, doğrudan mesajını verirken pr mesajını dolaylı yoldan aktarır.